Eni a jej prvá výstava :)

Naše milované čierne štenidlo Eni (Aenigma DUO CUSTODES) bola 11. 09. 2016 na svojej prvej špeciálnej výstave v Brne.

Bližšie na jej podstránke :)